Troškovi

Hirurške usluge

Dok endoskopske preglede u našoj ordinaciji možemo da ponudimo delimično kao uslugu kase zdravstvenog osiguranja (SVS, KFA, preventivna kolonoskopija od 50-e godine za sve kase), operacije, sa izuzetkom KFA osiguranika, izvodimo isključivo kao lekar po izboru. To znači da se svaki pacijent smatra za privatnog pacijenta.

 

Troškove za potreban stacionirani boravak u privatnoj bolnici preuzima vaše dodatno osiguranje.

Ukoliko nemate dodatno osiguranje, jedan deo nastalih troškova preuzima vaše socijalno osiguranje, a ostatak troška bi bio za lečenje u privatnoj bolnici.

 

Rado ćemo vas informisati o očekivanim troškovima u vezi s tim.

 

KFA osiguranici mogu da se operišu u sanatorijumu Hera, 1090 Beč, u sklopu usluge kase zdravstvenog siguranja.

 

Endoskopske usluge

Za pacijente osigurane kod ÖGK-W, BVAEB ili SVS, usluge ne mogu da se obračunaju direktno kasi zdravstvenog osiguranja. (Izuzetak: preventivna kolonoskopija kod pacijenata starijih od 50 godina).

 

To znači da troškove morate prvo sami da platite.

 

Dokaze o uplaćenim honorarima možete zatim da dostavite svojoj kasi zdravstvenog osiguranja radi zahteva za refundaciju troškova. Međutim, kasa zdravstvenog osiguranja preuzima samo jedan deo troškova za lekara po izboru (pogledati naknadu troškova za honorare lekara po izboru** povezano). Ostatak plaća pacijent.

 

Ukoliko ste osiguranik dodatnog osiguranja, ono uglavnom preuzima celokupan ostatak.

Refundacija troškova za honorare lekara po izboru

Gastroskopija

Kolonoskopija

Polipektomija

ÖGK-W*

EUR 167,00

EUR 210,00

EUR 51,00

BVAEB**

EUR 186,00

EUR 278,00

EUR 62,00

 

(po polipu)

* Tarifa važi od 1.7.2019. (Osiguranje ÖGK-W refundira 80% tarife, što znači onaj deo koji bi dobio lekar po ugovoru.)

 

** Tarifa važi od 1.1.2020.

 

Navedene cene su orijentacione, umanjene za visinu participacije. Za dodatne informacije možete da se obratite nadležnom osiguranju.

 

Izvor: Ärztekammer Wien (Vienna Chamber of Physicians)

Kontaktirajte nas za konsultativni razgovor:

   0043 (0) 1 478 0717

   ordination@bauchchirurgie-rogy.at

Zakaži termin

Submitting Form...

The server encountered an error.

NACHRICHT ERHALTEN

Gastroscopy

Colonoscopy

Polypectomy