Kada svrbi i peče.

Rektoskopija

Prilikom rektoskopije pregledaju se poslednjih 20 - 30 cm creva, analni kanal i rektum uz pomoć tankog, fleksibilnog cevnog sistema (videoendoskop).

 

Ukoliko se tom prilikom utvrde promene na sluzokoži, npr. upale, uzimaju se uzorci tkiva (biopsija). Polipi (izrasline na sluzokoži) takođe mogu bezbolno da se uklone u okviru pregleda.

 

Nakon pregleda se detaljno diskutuje o (privremenom) nalazu i dobijate pismeni nalaz sa fotografijom i eventualnu preporuku za terapiju.

 

Svi uzorci tkiva moraju histopatološki da se analiziraju. Za ovu analizu je potrebno otprilike 4 - 5 dana. Histopatološki nalaz sa razjašnjenjem i eventualno potrebnim daljim merama terapije dobijate putem elektronske pošte, pošte ili lično u ordinaciji.

 

Svi nalazi se po pravilu dostavljaju i vašem porodičnom lekaru koji vas je uputio na specijalistički pregled.

Veče pre pregleda, kao i kratko pre dolaska u ordinaciju, kod kuće primenjujete po jedan glicerinski čepić od 3 g (može da se kupi u apoteci bez recepta) kako bi se forsirao nagon za izbacivanjem stolice radi pražnjenja rektuma.

 

Ne morate da imate prazan želudac.

 

S obzirom da rektoskopija po pravilu nije bolna, uglavnom nije potrebna sedacija.

 

Ukoliko koristite lekove za razređivanje krvi (antikoagulanse kao npr. Thrombo-Ass®, Plavix®, Clopidogrel, Xarelto®, Marcoumar, …), obavezno to recite u okviru razgovora pre pregleda.

Rektoskopija u proseku traje 10-15 minuta.

Zakaži termin

Submitting Form...

The server encountered an error.

NACHRICHT ERHALTEN